​PMP Style Sp. z o.o. - ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz​ NIP 734-354-21-70 Regon 365361956 BDO : 000003970​ biuro@pmpstyle.pl​

Oferta

Prosimy o wybranie kategorii

Oferujemy odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:

  • Odpady komunalne, segregowane, zielone, biodegradowalne, przemysłowe
  • Odpady budowlane, rozbiórkowe, remontowe, wywóz gruzu
  • Wywóz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów problemowych

Ponadto oferujemy:

  • Profesjonalne niszczenie dokumentów 
  • Odbiór surowców wtórnych
  • Wynajem kontenerów na odpady,
  • Transport odpadów

Szybki kontakt

1. Wpisujemy swoje dane
2. Wpisujemy swój adres e-mail
3. Wpisujemy ważny numer telefonu
4. Wybieramy temat rozmowy
5. Wpisujemy treść wiadomości

Nasi specjaliści odpowiedzą na każde Państwa pytanie

Caldera Forms has been closed as of April 5, 2022 and is not available for download. You can try the other Form plugins instead

Wynajem kontenera / pojemnika na odpady

Zapytanie Ofertowe / Zamówienie Online

Formularz Zgłoszeniowy