Oferujemy transport, wywóz i utylizacje wszelkich odpadów powstających w gospodarstwach domowych czy przedsiębiorstwach, wynajem kontenerów oraz pomoc w uprzątnieciu terenu i rekultywacji.

W ofercie m.in. :
- wywóz śmieci, gruzu, odpadów segregowanych, komunalnych, zielonych, biodegradowalnych,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- wywóz odpadów przemysłowych, hutniczych, budowlanych, osadów z oczyszczalni zakładowych i komunalnych.