Adres:

PMP Style Sp. z o.o. 
Naściszowa 60
33-300 Nowy Sącz
tel. 603-092-499, 605-262-603
e-mail: biuro@pmpstyle.pl

Oddział: Punkt zbiorki odpadów - 33-393 Marcinkowice

PMP Style Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Naściszowej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie nr KRS 0000636286. Kapitał zakładowy spółki 50.000 zł

Bank PKO BP o/Nowy Sącz
Rachunek PLN 25 1020 3453 0000 8002 0255 0937
Rachunek EUR 27 1020 3453 0000 8902 0255 0945 
Kod BIC/Swift : BPKOPLPW